Udvikling af CRM systemer og hjemmesider

Systemer kan f.eks. være udviklet i MVC 5.0 og SQL databaser


Om os:
Startet som bierhverv i 1987. Fuldtidsselvstændig fra 2003, 2015 kom
min kone med i forretningen og i 2021 har vi hyret en sælger og ansat
yderligere en udvikler. Vi har desuden en del deltidssansat til at klare regnskabet.