Udvikling af CRM systemer og hjemmesider

Systemer kan f.eks. være udviklet i MVC 5.0 og SQL databaser

Links: